Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дължи ли застрахователят по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по прекия иск на увреденото лице лихви за забава върху застрахователното обезщетение, които са в рамките на лимита на отговорност, от датата, на която е уведомен за настъпване на застрахователното събитие, или по отношение на отговорността на застрахователя за заплащане на лихви за забава приложение следва да намери единствено разпоредбата на чл. 497 ГПК?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на дванадесети октомври през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател:
Евгений Стайков

Членове:
Ирина Петрова, Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда чл. 288 ГПК. Образувано е по касационни на двете страни срещу решение №******г. по в. т. д.№******г. на Апелативен съд П..

Ищците М. А. Н., Х. М. Н. и К. М. Н. обжалват въззивния акт в частта за отмяна на решението по т. д.№******г. на ОС Пловдив, с която ЗАД „Армеец“АД е осъден да заплати законна лихва върху присъденото обезщетение за неимуществени вреди, считано от 30.07.2017г., вместо което законната лихва върху всяка една от присъдените главници от по 170 000лв. е определена от 15.08.2018г. Поддържат, че заявеното в процеса искане е лихвата да бъде присъдена от 13.06.2017г., когато ищците са подали уведомление до застрахователното дружество за настъпило застрахователно събитие вх.№******г. с вх.№100-2515. Възразят, че въпреки императивната разпоредба на чл. 429, ал. 3 КЗ, съгласно която лихвите за забава на застрахования, за които той отговаря пред увреденото лице, се плащат от застрахователя, въззивната инстанция неправилно приела, че релевантна за началната дата на дължимост на това вземане е единствено разпоредбата на чл. 497 КЗ, поради което е присъдила лихвите в хипотезата на чл. 497, ал. 1, т. 1 КЗ - считано от датата, следваща изтичане на 15 дневния срок за произнасяне по предявената на 30.07.2018г. претенция за заплащане на застрахователни обезщетения от ищците, т. е. от 15.08.2018г. Изложени са подробни съображения, че задължението на застрахователя да обезщети ведно с вредите и мораторните лихви, е нормативно регламентирано в чл. 493, ал. 1, т. 5 КЗ във вр. с чл. 429, ал. 2, т. 2 и чл. 423, ал. 3 КЗ, които разпоредби уреждат отговорност на застрахователя и за дължимите от застрахования делинквент законни лихви от най ранната дата измежду: датата на уведомяването му от делинквента или ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари