Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Соня НайденоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„При предявен иск по чл. 109 ЗС за защита правата на суперфициарните собственици в етажна собственост задължени ли е съда първо да определени, каква е прилежащата площ към сградата съгласно Приложение №1 към чл. 21 Наредба №7/2003 г. за правила и нормативни за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и след това да формира изводи относно иска по чл. 109 ЗС дали се препятства достъпа на етажните собственици до техните имоти чрез ограничаване на ползването на прилежащите площи?“- по този въпрос се сочи противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №60123/20.01.2022 г. на ВКС, І г. о. по г. д. №1125/2021 г., решение №33/26.02.2015 г. на ВКС, ІІ г. о. по г. д. №6221/2014 г., решение №363/17.10.2011 г. на ВКС, І г. о. по г. д. №663/2010 г.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело №******г.

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано по касационна жалба с вх. №******г. от ищците в производството А. В. Л., Е. М. К., В. В. С., Н. А. И., Т. Г. Г., С. В. С., Е. В. Г., Ш. Д. Ф., Е. Й. Ф., Т. П. З., Л. В. М., „Синара БГ“ ЕООД, Р. Г. Я., Н. А. Т., И. А. А., Г. А. Т. и А. А. Т., подадена чрез пълномощник адв. М. М. от АК – Б., против решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на ОС – Бургас, с което е потвърдено решение №******г., постановено по гр. дело №1188/2019 г. по описа на РС- Несебър.

С молба с вх. №262491 от 13.05.2022 г., преди изпращане на препис от касационната на ответните страни, адв. М. М.- като процесуален представител на касаторите Т. Г. Г., С. В. С., Е. В. Г., Ш. Д. Ф., Е. Й. Ф., Т. П. З., Л. В. М., „Синара БГ“ ЕООД, Р. Г. Я., Н. А. Т., И. А. А., Г. А. Т. и А. А. Т., е заявил, че оттеглят касационната жалба по отношение на посочените по – горе лица, като същата се счита подадена само от останалите четирима касатори А. В. Л., Е. М. К., В. В. С., Н. А. И., на които четири лица също е пълномощник.

Молбата за оттегляне на касационната жалба е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?