Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Маргарита Соколова


Анотация

Въпрос

Частен земеделски имот, за който няма данни да е отнеман юридически или фактически, може ли да бъде придобит по давност от физическо лице, установило владението въз основа на частен писмен договор за покупко-продажба, и за него приложима ли е забраната по чл. 86 ЗС и чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание двадесет и седми октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

Маргарита Соколова

Членове:

Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******[/aam]******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

С решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. Варненският окръжен съд, гражданско отделение, V-ти състав, е отменил решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Районния съд - Девня, вместо което е отхвърлил исковете на Д. Т. Д. срещу Община - Девня за признаване на установено правото на собственост на ищцата на основание давностно владение на два недвижими имота в землището на [населено място], обл. В., в местността "Ф.", съставляващи ПИ с идентификатор............... по КККР с площ от 752 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе; и ПИ с идентификатор............ по КККР с площ от 267 кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе.

Касационна жалба срещу въззивното решение е подала ищцата, която иска то да бъде отменено като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация