Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт:
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

– Разполага ли едноличният собственик на капитала /вписан като такъв в ТРРЮЛНЦ/ с правото сам да представлява дружеството пред съда и да извършва валидни процесуални действия, ако решението на същия за освобождаването на действащ управител е заявено, но не е вписано в ТРРЮЛНЦ. При обосноваване на допълнителното селективно основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за хипотезата, в която между оттеглянето на правомощията на назначения управител на ЕООД и вписването на това обстоятелство в ТРРЮЛНЦ е налице продължителен период от време /вкл. поради спиране на охранителното производство/ е поставен и въпросът – Може ли пряко едноличният собственик на капитала да представлява дружеството /съобразно чл. 147 ТЗ/ и ако не, с коя разпоредба на ТЗ законодателят е въвел такава забрана.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на 26.10.2022 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Изслуша докладваното от съдия ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Ч. т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на П. С. Г., в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на ПЕНИТА ООД, чрез процесуален пълномощник, срещу определение №******г. по в. ч. т. д.№******г. на АС – Пловдив. С обжалваното определение е обезсилено като недопустимо определение №******г. по т. д.№******г. по описа на ОС – Стара Загора, оставено е без разглеждане искането на П. С. Г. в посоченото по-горе качество за освобождаване от внасяне на дължимата държавна такса за въззивното обжалване и е прекратено производството по искането с правно основание чл. 83, ал. 2 ГПК.

В частната жалба се съдържат оплаквания, че определението, с което е приета липса на активна легитимация на жалбоподателя, е неправилно, поради необоснованост, противоречие с материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, въз основа на които се моли за неговата отмяна. Излага се, че след като единият от двамата съдружници е починал, то единствен собственик на капитала на ПЕНИТА ООД е П. Г., а съгласно чл. 147 ТЗ той може да представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Видно от досието на дружеството в ТРРЮЛНЦ, след като е станал едноличен собственик на капитала, П. Г. е приел да представлява и управлява дружеството лично, поради което СЗОС е бил сезиран надлежно от законен представител на ответното дружество и се е произнесъл с допустимо определение.

С определение №355/02.08.2022 г. настоящият съдебен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари