Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

не отговарят на изискванията на чл. 280, ал. 1 ГПК. Претендира разноски.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д. №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д.№******г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненски окръжен съд. С последното е отхвърлен предявения от „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК 831160078, против „Електроразпределение Север” АД, ЕИК 104518621, установителен иск за собственост на основание чл. 17а ЗППДОП/отм./ на въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 Kv „Крояч” с обща дължина 11875 м., преминаващ през землищата на гр. Търговище, кв. Бряг и село Съединение, от основното трасе на който се захранват и снабдяват с електрическа енергия 1247 битови и небитови потребители.

Касационната жалба е подадена от ищеца „Напоителни системи” ЕАД Претендира се допускане на касационно обжалване, без конкретизиране на основанието, при формулирани няколко въпроса, които според жалбоподателя „изникват” от фактическата обстановка.

Ответникът по касационната жалба „Електроразпределение Север” АД оспорва наличието на основание за достъп до касационно обжалване. Счита, че формулираните въпроси не отговарят на изискванията на чл. 280, ал. 1 ГПК. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

Производството е по установителен иск за собственост на въздушен електропровод. Ищецът твърди, че е придобил правото на собственост при преобразуване през 1993г. на Държавно предприятие „Хидромелиоративни системи”-София в „Напоителни системи” ЕАД, при което е придобил всички активи и пасиви на държавната фирма, сред които процесният ВЕЛ „Крояч“, заведен като ДМА на държавното предприятие през 1976г. Електропроводът се използва от ответника за електрозахранване на ПС Крояч и на с. Крояч. През 2012г е стартирана процедура по изкупуване на ВЕЛ „Крояч“ от ответника, но впоследствие през 2019г. „Електроразпределение Север“АД отказало да изкупи ВЕЛ „Крояч“, считайки че същият е негова собственост. Горното обуславя интереса на ищеца от водене на иска.

Ответникът оспорва иска с твърдение, че от момента на изграждането на спорният ВЕЛ преди 1976г. с него се е осъществявало захранването на множество обекти, вкл. и помпени станции и според действащата тогава нормативна уредба е представлявал държавна общонародна собственост, част от държавната електроразпределителна система. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари