Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Емил ТомовКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията ТОМОВ

ч. гр. дело 273/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното

Производството образувано по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК, по постъпила частна жалба на „Енерго-Про продажби “ АД „чрез адв. Н. Г. срещу Определение №******г. по гр. д. №******г. на ВКС С определението се отменя протоколно определение от 25.05.2021 г. за ход на делото по същество, частично се обезсилва решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Варненски окръжен съд и потвърденото с него решение №******г. по гр. д. №9470/2019 г. на Варненски РС и се прекратява производството пред касационната инстанция поради частичен отказ по предявения от Р. З. М. иск, над сумата от 4 993.35 лева, който отказ е заявен с оговора на касационната жалба Последвало е определение №60346 от 03.12.2021г по гр. д №2830/2020 на Върховен касационен съд 3-то г. о. с което по реда на чл. 248 ГПК съдът се произнесъл за намаляване на разноските, присъдени в полза на жалбоподателя Срещу определението по чл. 248 ГПК е постъпила частна жалба, като образуваното ч. гр. д №274/2022г по описа на 3-го г. о е присъдединено за общо разглеждане към настоящето дело

Образувано ч. гр. д №273/2022г по описа на ВКС 3-го г. о е спряно с определение №158 от 14.04.2022г до произнасянето на ОСГТК на ВКС с тълкувателно решение по тълк. д №4/2021г. Прието е ТР №1/23.11.2022г по тълк. д №4/2021г ОСГТК, поради което производството по делото следва да бъде възобновено.

Предвид отговора на въпросите, предмет на тълкуване в приетото ТР №1/23.11.2022г по тълк. д №4/2021г ОСГТК, частната жалба срещу определение №60230/22.07.2021 г. по гр. д. №2830/2020 г. на ВКС в тази негова част, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на „Енерго-Про продажби “ АД срещу въззивното решение в частта, която същото не е обезсилено, е основателна. Допустимо е касационно производство, останало висящо след частичен отказ по чл. 233 ГПК от спорното

право пред ВКС, в резултат на което процесуално

действие цената на предявения иск е под прага установен в чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК Следва да бъде отменено и обжалваното определение №60346 от 03.12.2021г по гр. д №2830/2020 на Върховен касационен съд 3-то г. о. , тъй като не са налице законовите предпоставки за потвърждаването му, относно разноските в производството

Върховният касационен съд, състав на ІІІ г. о

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определение №60230/22.07.2021 г. по гр. д. №2830/2020 г. на ВКС в частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на „Енерго-Про продажби “ АД срещу въззивно решение №831/25.06.2020 г. по в. гр. д. №217/2020 г. на Варненски окръжен съд в частта, в която същото решение не е обезсилено, както и определение №60346 от 03.12.2021г по гр. д №2830/2020 на Върховен касационен съд 3-то г. о, като връща делото на на същия състав на ВКС за по- нататъшни процесуални действия по разглеждане на касационната жалба

Определението не подлежи на обжалване


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]