Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Елеонора Чаначева


Анотация

Въпрос

– 1/„Когато въззивният съд прецени, че дадената от първата инстанция квалификация е неправилна, следва ли въззивният съд да даде указания относно подлежащите на доказване факти и необходимостта от ангажиране на съответни доказателства, 2/ „Включва ли се експлоатационното износване на вещта в обхвата на гаранционната отговорност 3/ „Включват ли се в обхвата на гаранционната отговорност дефекти, за които не е установена причинно –следствена връзка с изпълнение на ремонтно –възстановителните работи на вещта.“ и 4/ „ Ако възложителят експлоатира вещта в нарушение на нормалната или предписаната употреба, освобождава ли се изпълнителя от отговорност за възникнали дефекти на същата.“ Страната, по първият въпрос е сочила противоречие с практика на ВКС, с която този съд е приел, че при промяна на правната квалификация въззивният съд бил длъжен да даде указания относно подлежащите на доказване факти, което в случая не било направено. По отношение на останалите въпроси са изложени кратки оплаквания за неправилност на изводите на състава за основателност на предявения иск. Други доводи не са развити.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на осемнадесети април, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

изслуша докладваното от съдията Чаначева т. дело №******година.

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на ”Ремотерм“ ЕООД, [населено място] против решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски апелативен съд.

Ответникът по касация- „БДЖ- Товарни превози“ЕООД, [населено място], чрез пълномощника си – юрк. Я. Л. е на становище, че не са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК и обжалваното решение не следва да бъде допуснато до касационно обжалване.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 285, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

С изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, инкорпорирано в касационната жалба, касаторът, чрез пълномощника си – адв. Д. М. е поддържал основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, както и по чл. 280, ал. 2 ГПК, в хипотеза посочена от страната като „явна неправилност“. Поставил е въпросите

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация