Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

са разрешени от въззивния съд в противоречие със задължителната и постоянната съдебна практика на ВКС, обективирана в ППВС №5/24.11.1969г., Тълкувателно решение №1/21.06.2018г. по тълк. д.№1/2016г. на ОСНГТК на ВКС, решение №222/30.01.2015г. по т. д. №3466/2013г. на ВКС, I т. о., решение №157/11.02.2016г. по т. д.№3638/2014г. на ВКС, I т. о. и решение №124/28.10.2019г. по т. д.№1427/2017г. на ВКС, II т. о. Поддържа още, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Х. Х. срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Варненски апелативен съд, III състав. С него е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, с което е отхвърлен предявеният от С. Х. Х. против ЗД „Бул Инс“ АД иск с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ за заплащане на сумата от 150 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие смъртта на М. И. Ч., настъпила при ПТП от 10.09.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.09.2018г. до окончателното изплащане.

В касационната жалба се сочи, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Касационната жалбоподателка изразява несъгласие с извода на съда, че тя и починалият не са живели в общо

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация