Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Евгений Стайков


Анотация

Въпрос

са относими изцяло към правилността на въззивното решение, а от друга – тъй като касаторът не е изложил съображения в подкрепа на тезата си, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Същевременно се излагат съображения за неоснователност на касационната жалба по съществото на спора. Претендират се разноски за касационната инстанция.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на осми март две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Стайков

ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

Десислава Добрева

изслуша докладваното от съдия Е. Стайков т. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Х. Д. Д. срещу решение №******г. постановено по в. гр. д. №******г. на Бургаски окръжен съд, ІІІ гражд. състав, в частта му, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Бургаски районен съд.

В касационната жалба се поддържа, че в обжалваната му част, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска на Х. Д. против ДЗИ „Общо застраховане ЕАД за разликата от 10 885.75 лв. до 15 972.75 лв., въззивното решение е неправилно поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Оспорва се пазарната стойност на процесния автомобил, определена от вещото лице по извършената пред въззивната инстанция автотехническа експертиза с твърдение, че аритметичното събиране и делене на стойностите на предлаганите на вторичния пазар автомобили, не отговаря на разумното обяснение за действителната стойност на автомобила. Отделно се излагат доводи,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация