Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Васил Христакиев


Анотация

Въпрос

раз[/aam]******граничение между сключените от лице без представителна власт сделки при договаряне с трето лице, съответно договаряне сам със себе си, поради което и крайният извод се явява необусловен от това разграничение. В действителност релевантен в случая би бил въпросът относно задължението на въззивния съд да обсъди всички допустими и относими доводи на страните – с оглед изрично заявената във въззивната жалба правна теза за неприложимост на чл. 301 ТЗ към сделките, сключени от мним представител сам със себе си, какъвто въпрос обаче не е поставен (т. 1 ТР №1/2009).

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Васил Христакиев

Елена Арнаучкова

разгледа в закрито заседание на 09.05.2023 г. докладваното от съдията Христакиев т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 ГПК и сл., образувано по касационна жалба на ищеца „Цифрова кабелна компания“ ЕООД срещу въззивно решение на Пловдивски апелативен съд.

Ответникът „Цифрова кабелна корпорация“ ООД оспорва жалбата.

По допускането на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което са отхвърлените предявените: иск по чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД за обявяване на нищожността на сключен между страните договор за продажба на кабелни електронни съобщителни мрежи и иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване на собствеността на ищеца върху същите.

За да постанови решението си, въззивният съд е приел, че искът по чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД се основава на липсата на съгласие, произтичаща от обстоятелството, че при сключването на договора за продажба ищецът е бил представляван от лице без представителна власт - бившия съдружник и управител, изключен, респ.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация