Анотация

Въпрос

1/ Допустимо ли е съдът да определя действителен обем на търпени болки и страдания, базирайки се на житейска логика и презумирайки претърпени неимуществени вреди под формата на болки и страдания, при липса на събрани доказателства за тези факти и обстоятелства?; 2/ Допустимо ли е решаващият съд, при преценка на критериите за определяне размера на застрахователно обезщетение, да изключи приложението на част от тях?; 3/ Задължен ли е съдът да сочи кои критерии е взел предвид при определяне размера на застрахователното обезщетение, като посочи изрично фактите и обстоятелствата, установени по делото, съответстващи на всеки от критериите и начина и обема на това съответствие, кореспондиращи на определения за справедлив размер на застрахователно обезщетение?; 4/ При определяне обема на приноса на пострадалото лице, допустимо ли е отправна точка да бъде поведението на делинквента? и 5/ Допустимо ли е, при преценка на приноса на пострадалото лице, съдът да извърши същата на база буквалното съотнасяне закононарушенията на делинквента към тези на пострадалия или следва отправна точка да бъде конкретния и обективен принос на лицата за настъпване на вредите? Допълнителният селективен критерий по всеки от въпросите е обосноваван в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с цитирана общо задължителна и каузална практика на касационна инстанция: ППВС №******г., решения по т. д.№387/2008 г. , т. д.№795/2008 г., т. д.№299/2011 г., т. д. №634/2010 г., т. д.№2956/2019 г. на ІІ т. о., т. д.№916/2011 г., т. д.№60/2012 г., т. д.№1512/2017 г., т. д.. №257/2008 г. и т. д.№1071/2020 г. на І т. о. на ВКС. Касаторът сочи и очевидна неправилност по съображенията, изтъкнати във връзка с формулирането на въпросите - произнасяне в противоречие с материалния закон / чл. 52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД / и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - липса на мотиви, неправилно квалифицирано като порок „ необоснованост „.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на десети април, през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ

АННА НЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д.№******година, съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „ Дженерали застраховане „ АД против решение №******г. по т. д.№******г. на Пловдивски апелативен съд, в частта му с която, след частична отмяна и частично потвърждаване на решение по т. д.№******г. на Окръжен съд Стара Загора, като краен резултат е уважен предявеният от Д. Д. Д. иск, с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, настъпили при ПТП от 30.11.2019 г., причинено по вина на водача на застрахован при касатора, по задължителна застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите, лек автомобил, за разликата над размера от 20 000 лева и до присъдените 48 000 лева. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с чл. 52 ЗЗД, предвид необосновано завишаване на размера на обезщетението, в разрив с принципа за справедливо възмездяване на търпими болки и страдания, съгласно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация