Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Евгений Стайков


Анотация

Въпрос

от №2 до №7, вкл., се решават противоречиво от съдилищата с позоваване от касатора на първоинстанционни и въззивни съдебни решения, с което е обоснована тезата, че отговорите на въпросите са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото – основание за допускане на въззивното решението до касационен контрол по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на пети април две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Стайков

ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

Десислава Добрева

изслуша докладваното от съдия Е. Стайков т. д. №******г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. на Пловдивски апелативен съд, ТО, 2 с-в, с което е потвърдено в обжалваната му решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд – Стара Загора, с което НЗОК е осъдена да заплати на „МБАЛ Тракия“ ЕООД на основание чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 59, ал. 1 ЗЗО и чл. 86, ал. 1 ЗЗД общо сумата от 125 535 лв., представляваща стойността на извършена от МБАЛ „Тракия“ ЕООД през месец март 2017 г. болнична помощ по клинични пътеки (КП) по Договор №241104/24.02.2015 г. и последващи допълнителни споразумения към него, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 07.07.2020 г., до окончателното ѝ заплащане, както и сумата от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация