Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Боян Балевски


Анотация

Въпрос

трябва да е от значение за изхода по конкретното делото, за формиране решаващата воля на съда. Касационният съд, упражнявайки правомощията си за дискреция на касационните жалби, трябва да се произнесе, дали соченият от касатора правен въпрос от значение за изхода по конкретното дело е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора. Липсата на формулиран, обуславящ изхода на спора въпрос само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това, като ВКС не разполага с правомощия да извлича и формулира по своя преценка правен въпрос, доколкото това противоречи на диспозитивното начало в гражданския процес.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение в закрито заседание на 13 април, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Й. В. Ч. и Р. В. Ч. срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на АС-гр. Пловдив, с което е потвърдено първоинстанционното решение №******г. по т. д. №******г. по описа на ОС-Смолян, в обжалваната пред АС-Пловдив част, в която е бил уважен установителният иск, предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК от страна на „Първа инвестиционна банкаАД ЕИК[ЕИК] срещу двамата ответници, като е признал за установено, че банката е носител на вземания срещу последните, основани на договор за банков кредит №068LD-R-000577 от 19.03.2012 г. за непогасени остатъци за следните суми: неиздължена част в размер на 10 763.32 евро от главница; просрочена договорна лихва в размер на 2 652.98 евро, дължима за времето на просрочието от 27.04.2013 г. до 19.05.2014 г., както и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация