Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мадлена Желева


Анотация

Въпрос

по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, но с оглед принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, съдът няма правомощията да извежда и формулира въпроса въз основа на твърденията в касационната жалба и изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. В настоящия случай касационните жалбоподателки не са формулирали в изложението на основанията за допускане на касационно обжалване правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Твърдението, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с Тълкувателно решение №1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС и практиката на ВКС, не съответства на изискването за поставяне на конкретен правен въпрос и не би могло да бъде преценявано в производството по чл. 288 ГПК. Непосочването на значимия правен въпрос от касационните жалбоподателки е достатъчно основание за недопускане на обжалваното решение до касационен контрол, без да се разглежда наличието на допълнителните предпоставки по чл. 280, ал. 1, т. 1 - т. 3 ГПК съобразно посоченото тълкувателно решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. №******г. на Зина В. Ж. и Д. В. А. срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Пловдивски апелативен съд, I търговски състав, с което е отменено решение №******г. по т. д. №142/2020 г. на Хасковски окръжен съд в частта, с която „Застрахователна компания Лев инс“ АД, [населено място] е осъдено да заплати на касационните жалбоподателки на основание чл. 432, ал. 1 КЗ сумата от 20 000 лв., за всяка една от тях, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на брат им М. В. Ж. при ПТП на 26.06.2016 г., и вместо него е постановено решение, с което предявените искове по чл. 432, ал. 1 КЗ са отхвърлени до сумата от 20 000 лв., за всяка ищца. В частта, с която исковете са били отхвърлени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация