Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мадлена Желева


Анотация

Въпрос

„1. Налице ли е нарушение на чл. 170 ЗЗД – неопределеност на размера на сумата, за която се учредява ипотеката, респ. възниква ли ипотечното право върху ипотекирания имот, когато в ипотечния акт не е посочена конкретно частта от общото задължение, за което е учредена ипотеката, която обезпечава този обект?; 2. Налице ли е нищожност на ипотеката като учредена без вписване на падеж на вземането по смисъла на чл. 167, ал. 2 вр. чл. 170 ЗЗД, когато в нотариалния акт за учредяването й този падеж не е конкретизиран, а началният момент на срока е обвързан с настъпването на други събития?; 3. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения, направени във въззивната жалба срещу конкретна част от мотивите на първоинстанционното решение, постановено по съществото на спора?; 4. Длъжен ли е съдът да следи служебно за приложението на императивните норми, уреждащи нищожността на сделките, или само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?; 5. Води ли до нищожност на ипотечния акт на основание чл. 170 ЗЗД вр. чл. 26, ал. 1 ЗЗД, поради неизвестност на основанието на обезпеченото вземане, когато в нотариалния акт, препращащ към договора за кредит, в договора за кредит, в титулната част от допълнителното споразумение към договора за кредит, в чл. 1 от допълнителното споразумение към договора за кредит и в последващо допълнително споразумение целта на кредитирането е различна?“ Въпросите по т. 1 и т. 5 от изложението касационната жалбоподателка поставя по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като твърди, че същите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като по тях липсва формирана задължителна съдебна практика. По въпросите по т. 2, т. 3 и т. 4 се въвежда допълнителното основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като се прави позоваване на разрешаването им в противоречие с практиката на ВКС: въпроса по т. 2 – с определение №410/28.11.2008 г. по гр. д. №1899/2008 г. на ВКС, III г. о., въпроса по т. 3 – с т. 19 на ТР №1/04.01.2001 г. по гр. д. №1/2000 г. на ОСГК на ВКС и решение №263/29.11.2019 г. по гр. д. №1177/2019 г. на ВКС и по въпроса по т. 4 – с т. 10 ТР №1/2000 от 17.07.2001 г. и решение №384/2.11.2011 г. по гр. д. №1450/2010 г. на ВКС. Касаторката твърди, че въззивното решение е очевидно неправилно.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Б. Д. срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, ГО, 14 състав, с което са потвърдени решение №******г. и решение №******г. по гр. д. №732/2020 г. на Пернишки окръжен съд. С решение №191 от 01.06.2021 г. по гр. д. №732/2020 г. на Пернишки окръжен съд са отхвърлени предявените от касационната жалбоподателка срещу „Юробанк България“ АД искове с правно основание чл. 170 вр. чл. 26, ал. 1 ЗЗД за обявяване за нищожни поради неизвестност на обезпеченото вземане на договори за ипотека, сключени във формата на н. а. №163/27.04.2006 г. и н. а. №117/28.05.2008 г., с които са учредени договорни ипотеки върху апартамент №8, находящ се в [населено място], площад „К. Пернишки“, [жилищен адрес] . С решение №280 от 3.08.2021 г. по гр.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация