Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника МихайловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

при секретаря Кристина Първанова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по глава ХХIV-та ГПК.

Образувано е по молба на Х. К. и И. Н. М. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязло в сила решение №******г. по гр. д. №******г., с което Окръжен съд - Варна, потвърждавайки решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд - Варна, на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД е унищожил договора по н. а. №142/17.10.2016 г. за покупко-продажба на един апартамент в [населено място] с продавач Й. С. Й. и купувачи съпрузите М.. Молителите М. обосновават основанието за отмяна с твърденията, че приложените към молбата писмени доказателства са новооткрити и установяват релевантни факти, които са останали недоказани по делото. Те твърдят, че не са знаели за тези документи и не са били в състояние да се снабдят с тях, като считат, че ако бяха приети по делото, щеше да е различен изводът на съда по възражението, че към момента на сключването на договора по н. а. №142/17.10.2016 г. продавачът Й. Й., ищец по уважения иск и ответник по молбата за отмяна, е бил в състояние да разбира и да ръководи действията си.

Ответникът по молбата Й. С. Й. възразява, че е неоснователна.

С определение №251/15.09.2022 г. по настоящото дело тя е допусната до разглеждане.

Двете хипотези в основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК изискват непълнота на фактическия или на доказателствения материал, която се разкрива след влизане в сила на решението в границите на срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК. Непълнотата не следва да се дължи на процесуални нарушения на съда. Грешките на съда в изясняването и/или в установяването на релевантните факти са отстраними в инстанционния, а не в извънредния способ за съдебен контрол по чл. ХХIV ГПК. Непълнотата не следва да се дължи и на небрежност на страната. Несвоевременното заявяване на твърдения за релевантни факти и/или на доказателствени искания в тяхното установяване се санкционира с преклузиите, предвидени в ГПК. Извънредният способ за контрол не възкресява преклузията, а по този ред са неотстраними и грешките на страните. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?