Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Следва ли размерът на обезщетението за неимуществени вреди да се определи от съда по справедливост след преценка на всички обективно съществуващи обстоятелства, с оглед особеностите на всеки конкретен случай и при наличие на причинно следствена връзка?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията Мария Христова г. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл..

Образувано е по касационна жалба от Х. А. М., чрез адвокат И. В., срещу въззивното решение №******г. на Апелативен съд – Бургас по в. г. д.№******г. в частите, с които: е отменено решението на Окръжен съд – Бургас, с което Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на касатора разликата над 5000лв. до 8000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени в резултат на повдигнато му обвинение за извършени престъпления, по които е бил оправдан с влязла в сила присъда, по воденото срещу него наказателно преследване за периода от 13.01.2011г. до 04.05.2017г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 04.05.2017г. до окончателното ѝ изплащане, и е потвърдено решението на Окръжен съд – Бургас в частта, с която е отхвърлен предявеният от Х. А. М. срещу Прокуратурата на Република България иск за заплащане на обезщетение по реда на чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. първо ЗОДОВ за разликата над 8 000лв. до претендираните 30 000лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от 04.05.2017г. до окончателното ѝ изплащане.

Касационното обжалване е допуснато с определение №******г. по следния въпрос: Следва ли размерът на обезщетението за неимуществени вреди да се определи от съда по справедливост след преценка на всички обективно съществуващи обстоятелства, с оглед особеностите на всеки конкретен случай и при наличие на причинно следствена връзка?

Съставът на Върховния касационен съд дава следното разрешение по правния въпрос, за чието разглеждане е допуснато касационно обжалване:

По него е налице формирана задължителна практика на ВС и ВКС – ППВС №******г. и т. 3 и т. 11 ТР №3/22.04.2005 г. на ОСГК на ВКС, както и такава по реда на чл. 290 ГПК, според която размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя по „справедливост”, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, след преценка на всички конкретни, обективно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?