Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За възможността ищецът (купувачът) по уважен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД да изпълни насрещното си задължение да плати цената по договора на продавача /обещател чрез прихващане.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена Н. Д. Г. - Т., чрез адвокат А. Л., срещу въззивно решение №******г., постановено Софийски градски съд по в. гр. д. №******г.

Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за възможността ищецът (купувачът) по уважен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД да изпълни насрещното си задължение да плати цената по договора на продавача /обещател чрез прихващане.

Съставът на Върховния касационен съд дава следното разрешение:

Прихващането е потестативно право, чрез което правниянт субект с едностранно волеизявление предизвика правна промяна в чужда правна сфера, предизвиквайки такава и в собствения си патримониум.

Условията за прихващане са: наличие на насрещни вземания, те да са с предмет пари или еднородни заместими вещи и да са ликвидни (безспорно установени с влязло в сила решение или заповед за изпълнение, както и неоспорените от длъжника); правото на прихващащият трябва да е изискуемо, а задължението му да е поне изпълняемо.

С материалноправното изявление за прихващане се твърди, че са настъпили последиците на прихващането като насрещните вземания са се погасили до размера на по-малкото от деня, в който са били налице условията на чл. 103 ЗЗД.

Както е изяснено в ТР №******г. на ОСГТК на ВКС, щом не са спорни насрещните вземания, а се прави само заявление за настъпил вече ефект на погасяване чрез компенсиране, този ефект трябва да може да бъде зачетен винаги.

Гореизясненото се отнася и до правото на купувача по уважен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД да изпълни насрещното си задължение да плати цената по договора на продавача/обещател чрез прихващане със свое вземане. Задължението му е безспорно установено с влязло в сила решение по основание и размер, ликвидно е и изискуемо. Нужно е и неговото вземане да е за пари, да е ликвидно – неоспорено или ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?