Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника МихайловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор?
Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти преустройството и промяна в предназначението на имота и да издадат удостоверение за въвеждане в експлоатация, за да се приведе той в състоянието, определено с договора, следва ли да се приеме, че наемодателят се е задължил към наемателя за тези действия?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България в откритото съдебно заседание на осми ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

при секретаря Кристина Първанова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение №******г. по гр. д. №******г., с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, е отхвърлил исковете на „Рестора ООД срещу А. Г. Т., А. В. Т., Г. А. Т. и В. А. Т. по чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД, вр. чл. 82 ЗЗД за сумата 221 096.03 лв. – обезщетение за вредите от неизпълнението на договор за наем от 08.09.2014 г. и по чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗД за сумата 15 815.37 лв.

Решението е допуснато до касационен контрол по следните въпроси (процесуалноправен и материалноправен): 1. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор? и 2. Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти преустройството и промяна в предназначението на имота и да издадат удостоверение за въвеждане в експлоатация, за да се приведе той в състоянието, определено с договора, следва ли да се приеме, че наемодателят се е задължил към наемателя за тези действия?

По процесуалноправния въпрос настоящият състав приема, че в решението си по съществото на спора въззивният съд е длъжен да се произнесе по тези доводи и възраженията на страните (по съществото ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?