Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка Йонкова


Анотация

Въпрос

не отговаря на общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като не кореспондира с мотивите към обжалваното решение, в които въззивният съд е приел, че за ищеца - застраховател е възникнало регресно вземане по чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./ предвид безспорния по делото факт, че той е изплатил на правоимащите лица присъдените им с влязло в сила решение обезщетения по повод на предявени преки искове по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./. Липсата на доказателства за получени лично от взискателя по изпълнителното дело суми е констатирана единствено във връзка с произнасянето относно началния момент на погасителната давност за вземането на застрахователя, произтичащо от суброгирането в правата на обезщетения наследник Г. П., не и във връзка със самото възникване на регресното вземане, по което не е имало спор в процеса. Вторият въпрос в изложението е от значение за правилността на обжалваното решение, в частност - на извода на въззивния съд, че при изплатени в полза на няколко лица, въз основа на самостоятелни изпълнителни листове и в рамките на образувани срещу застрахователя отделни изпълнителни дела, суми за обезщетения началото на погасителната давност за регресното вземане по чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./ следва да се преценява към датата на първото плащане по отношение на всяко правоимащо лице, а не към датата на първото извършено от застрахователя плащане, без значение за кой от правоимащите е било предназначено. Според т. 1 Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС въпросите, които имат значение за правилността на въззивното решение, не са правни въпроси по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК и касационно обжалване по повод на тях не се допуска.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. №******година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. И. К. от [населено място], действащ чрез назначен особен представител адв. М. И. от АК Пазарджик, срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. на Апелативен съд - П.. С посоченото решение, след отмяна на решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд - Пазарджик, е осъден Н. И. К. да заплати на „Застрахователна компания Лев Инс“ АД на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ следните суми: Сумата 8 000 лв. - част от сумата 120 000 лв., изплатена от „ЗК Лев Инс“ АД на Е. Б. П. като обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на съпруга й Х. П., починал при ПТП на 15.12.2011 г., и сумата 3 333.33 лв. - част от сумата 37 829.35 лв., изплатена на Е. Б. П. като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация