Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Филип ВладимировКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 73 ЗЧСИ
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Относно прекратяването на изпълнителното дело по реда на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и за задължението на съдебния изпълнител по чл. 433, ал. 3 ГПК да вдигне служебно наложените възбрани и запори.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Трето отделение, в съдебно заседание на първи декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

при участието на секретаря Албена Рибарска като разгледа докладваното от съдия Владимиров гр. дело №******г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 73 ЗЧСИ, ал. 4, вр. ал. 1.

Образувано е по жалба на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) С. К. – Д. с рег. №******г. по дисциплинарно дело №******г. по описа на Дисциплинарната комисия (ДК) при Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) на Република България (РБ), с което на жалбоподателя са наложени дисциплинарни наказания по чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ – „ГЛОБА“ в размер на 2 500 лв. за извършено дисциплинарно нарушение по образуване и движение на изпълнително дело №******г. по описа на същия ЧСИ, предмет на т. 1 от искането на министъра на правосъдието с изх. №******г., както и същото по вид наказание в размер на 3 500 лв. за дисциплинарно нарушение по цитираното изпълнително дело, предмет на т. 2 от горното искане.

В жалбата се релевират оплаквания, че атакуваното решение е неправилно като постановено в нарушение на закона и практиката на ВКС по въпроса за настъпилата перемпция на изпълнителното производство и последиците от това, обективирана в решение №37/24.02.2021 г. по гр. д. №1747/2020 г. на IV г. о. Твърди се, че няма извършени нарушения, които да ангажират дисциплинарната отговорност на жалбоподателя за работата му по конкретното изпълнително производство – липсва изрична правна норма, която да е нарушена в случая. Сочи се, че съдебният изпълнител е подчинен на представения и намиращ се все още у него изпълнителен лист, издаден от съда и че необразуването на ново изпълнително дело не е нарушение на закона, тъй като с нищо не вреди на кредитора, нито ползва или вреди на длъжника. Затова при искане за нов изпълнителен способ, след като перемпцията е настъпила съдебният изпълнител е обвързан и дължи неговото прилагане, вкл. и не следва да вдига наложените запори на основание чл. 433, ал. 3 ГПК, поискани от взискателя по делото на 04.05.2018 г. Счита се, че след молбата от тази дата за прилагане на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 73 ЗЧСИ

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Друго

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?