Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка Йонкова


Анотация

Въпрос

дали едно лице има качество на увреден зависи от провеждане на разследване /в което има спор и се установява дали са наследници на пострадало лице или на виновен/ и това е основния въпрос по разследването, може ли да се приеме, че увредените не са положили дължимата грижа към собствените си работи; 9. Ако полагането на дължимата грижа към собствените си работи от ищците може обективно да доведе до изясняване на факта относно „този, който е причинил вредите, може ли евентуалното предположение за това, кой е виновно лице, до доведе до начало на започване на относителната давност; 10. Започнала ли е да тече относителна давност при висящо наказателно дело и спор относно виновното лице - дали това е самия пострадал или другия участник; 11. В разясненията на словенското право разграничени ли са давностните срокове за вреди от облигационни отношения, установени като 3-годишни и давностните срокове за вреди от наказуемо деяние - деликт/престъпление, който е 5-годишен; 12. При установяване в чуждото право на давностни срокове за вреди от облигационни отношения и от деликт трябва ли съдът правилно да прецени коя давност е приложима и правилно ли е разрешен въпросът за приложимият давностен срок в обжалваното решение; 13. Ако съдът не е сигурен коя давност следва да приложи, може ли да тълкува разширително правна норма за приложимата давност или като върховен правоприлагащ орган е длъжен да установи, включително, чрез допълнително установяване и разясняване на чуждото право, коя давност е приложима за конкретното дело“. Допускането на касационно обжалване по първия въпрос се поддържа с твърдения, че въпросът е разрешен от въззивния съд в противоречие с т. 2 Тълкувателно решение №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 19 на Тълкувателно решение №1/2001 г. на ОСГК на ВКС, решение №42/05.03.2014 г. по гр. д. №5488/2013 г. на ВКС, ІV г. о., определение №1006/15.10.2010 г. по гр. д. №619/2010 г. на ВКС, ІІІ г. о., решение №11/21.04.1994 г. по адм. д. №4900/1993 г. на ВКС, III г. о., решение №87/04.09.1958 г. по гр. д. №55/58 г. на ОСГК на ВС. За втория въпрос се твърди, че е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС в определение №26/19.01.2009 г., решение №24/28.01.2010 г. по гр. д. №4744/2008 г. на І г. о. и решение №221/15.04.2002 г. по гр. д. №677/2001 г. на І г. о., а за третия и четвъртия въпроси - че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС в решение №149/03.07.2012 г. по гр. д. №1084/2011 г. на ІІІ г. о., съответно в решение №80/02.06.2020 г. по гр. д. №4031/2019 г. на IV г. о. По отношение на всички поставени в изложението въпроси се поддържа и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по съображения, че са разрешени в противоречие с относимата съдебна практика на словенския съд относно давността, както и че са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като изясняването им би допринесло за развитието на правото и за съставяне на трайна и непротиворечива съдебна практика. Без позоваване на конкретна допълнителна предпоставка по т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, в раздел ІІІ на изложението е формулиран следният въпрос, по който също се иска да бъде допуснато касационно обжалване: „В случая следва ли да се приложи параграф 2 на Регламент №864/2007 г., предвиждащ, че когато и лицето, чиято отговорност се търси, и увреденото лице имат обичайно местопребиваване в една и съща държава към момента на настъпване на вредата, се прилага правото на тази държава и да се приложи българския закон“. Като самостоятелно основание за допускане на касационно обжалване се сочи и чл. 280, ал. 2 ГПК с твърдения, че решението на въззивния съд е явно необосновано.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. №******година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. П. А. и К. Р. А. и по частна касационна жалба на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“.

С касационната жалба на К. П. А. и К. Р. А. – двамата от [населено място], представлявани по пълномощие от адв. П. К. от САК, е обжалвано въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд – София, в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявеният от К. Р. А. против ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право