Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

1. Налице ли е валидно сключен договор за влог, когато сумата по депозита е предоставена от депозанта на насрещната страна чрез погасяване на неин дълг, като погасяването е направено със съгласие на насрещната страна по силата на договор за специална доверителна /ескроу/ сметка. 2. Кои са условията, които следва да бъдат налице, за да се приеме, че между двата договора е налице връзка на взаимна обусловеност, при която първият по време /договор за ескроу сметка/ е сключен поради намерението на страните за сключване на по-късно подписания договор /договор за депозит/ и при която за страните вторият договор се явява „скритото“ основание за сключване на първия договор, представляващ абстрактна сделка и следва ли да бъдат налице изрични волеизявления на страните в единия или двата договора, разкриващи намерението или факта на сключване на другия договор или е допустимо връзката на обусловеност да бъде изведена от последващи сделки и действия на страните. 3. Представлява ли фактурата, съдържаща всички необходими елементи, доказателство, установяващо по несъмнен начин договорни отношения между страните. Представлява ли недвусмислено признание на задължението от страна на ответника, включването на фактурата в дневника за покупко-продажби по ДДС, установено при проверка на НАП. Спрямо първите два въпроса се поддържа, че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото, а спрямо третия – че е решен в противоречие с практиката на ВКС.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на седми март, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „БПИ“ АД срещу решение №******г. по в. т. д.№******г. на АС Пловдив. С обжалваното решение е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на ОС Стара Загора, с което е отхвърлен предявения от „БПИ“ АД иск за признаване на установено по отношение на „Петрол холдинг АД /н/ и синдика в производство по несъстоятелност, че съществуват следните предявени, но неприети вземания: за непогасена главница в размер на 5 541 671.80 лв. по договор за безсрочен депозит от 31.03.2008 г., сключен между „БПИ“ АД в качеството на депозант и „Петрол холдинг АД; за договорна лихва в размер на 1 076 078.74 лв. за периода м. юли 2009 г. до 28.11.2013 г.; за законна лихва върху главницата в размер на 1 599 506.60 лв. за периода от 24.12.2013 г. /датата, на която вземането е станало изискуемо/

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация