Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иванка Ангелова


Анотация

Въпрос

№№1, 2 и първата част от въпрос №3, относими към определяне на момента, от който поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980г., извършена с т. 10 ТР №2/2013г. от 26.06.2015г., удовлетворяват общата предпоставка на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като са обусловящи решаващите изводи на въззивната инстанция. Не се установява обаче допълнителният критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, предвид приетото ТР №3/28.03.2023 г. по т. д.№3/2020 г. на ОСГТК на ВКС, наличието на което изключва соченото селективно основание. Съгласно дадените с посочения акт на нормативно тълкуване разяснения, докато е траел изпълнителният процес относно вземанията по образувани преди обявяването на Тълкувателно решение №2/26.06.2015 г. по т. д.№2/2013 г. на ОСГТК на ВКС изпълнителни дела, давност за тези вземания не е текла. Приетото от въззивната инстанция разрешение, че погасителната давност в конкретния случай не е текла по време на висящия изпълнителен процес по изп. дело №874/2011г. до неговото прекратяване по право на дата, предхождаща приемането на 26.06.2015г. на ТР №2/26.06.2015 г. по т. д. №2/2013г. на ОСГТК на ВКС, е в съответствие с приетия отговор в ТР №3/2020г. от 28.03.2023г. Вторият въпрос и първата част на трети въпрос съдържат известна некоректност, поради несъобразяване с правната воля на съда, който по отношение на първото образувано изп. дело №874/2011г., прекратено по силата на закона на 15.05.2014г., т. е. преди 26.06.2015г., е зачел действието на ППВС №3/18.11.1980г., а спрямо последвалите изпълнителни производства, образувани след 26.06.2015г., е приложил дадените с Тълкувателно решение №2/26.06.2015г. по тълк. д. №2/2013г. на ОСГТК на ВКС разрешения, в съответствие с ТР №3/2020г. от 28.03.2023г. Втората част на третия въпрос досежно момента, от който тече новата погасителна давност за вземането, е обусловена от несъгласието на касатора с извода на въззивния съд, че новият давностен срок е започнал да тече от датата на прекратяване на изпълнителното производство – 15.05.2014г., а не от датата на последното валидно извършено изпълнително действие - 14.05.2012г. Следва да се отбележи, че въззивният съд не е отдал значение на изпълнителното действие от 14.05.2012г. по прекратеното изпълнително дело по отношение прекъсването на погасителната давност, съответно не му е придал правно действие, с каквото касаторът обосновава въпроса - на валидно изпълнително действие, прекъсващо погасителната давност. Това изпълнително действие е зачетено от решаващия съд само с оглед последиците по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, на което разрешение касаторът не се противопоставя. Следователно, въпросът е хипотетичен, а не обуславящ, не притежава съществена характеристика на общото основание за осъществяване на факултативния касационен контрол, съгласно критериите, очертани в т. 1 на ТР №1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, ІІ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април, две хиляди и двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОНКА ЙОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Ангелова т. д. №******год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца по делото М. Х. Б. против Решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено Решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Пловдив. С първоинстанционното решение е отхвърлен предявеният от М. Х. Б. срещу „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ЕАД отрицателен установителен иск по чл. 439 ГПК за установяване в отношенията между страните, че ищецът, в качеството му на кредитополучател, не дължи на ответното дружество, на което е цедирано вземане на „Профикредит България“ЕООД, сумата от 8 810.87 лв., ведно със законната лихва от постановяване на съдебното решение до окончателното плащане, сумата от 90 лв., разноски по арбитражното производство и сумата от 50 лв., разноски по издаване на изпълнителния лист, за които суми е издаден изпълнителен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация