Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка допустимостта на въззивното решение с оглед наличието на правен интерес от предявяване на иск с петитум за установяване със съдебно решение, че вписване, извършено в имотния регистър е непротивопоставимо на ищеца.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от “ЕВДА 2009“ ЕООД, представлявано от управителя Е. Б., чрез адвокат Н. К., срещу въззивно решение от 12.05.2021 г., постановено от Монтански окръжен съд по въззивно гр. д. №******г.

Касаторът твърди неправилност на атакувания съдебен акт, като по същество излага съображения за необоснованост, довели до противоречие с материалния закон.

Ответникът по касация “Краси“ ЕООД, представлявано от управителя К. М., чрез адвокат Д. Ц., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че касационната жалба е неоснователна. Претендира разноски за инстанцията.

Ответникът по касация К. С. Т. не отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, нито по-късно в хода на съдебното дирене.

Съставът на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Въззивният Монтански окръжен съд, като отменил решението на първостепенния Ломски районен съд, отхвърлил иска на “ЕВДА 2009“ ЕООД против “Краси“ ЕООД и К. С. Т. за признаване на установено по отношение на ответниците, че сключеният между тях анекс от 09.04.2015 г. към договор за аренда от 19.04.2011 г. няма правно действие, считано от стопанската 2018/2019 г. за един от арендуваните обекти – нива с площ 56,5 декара.

За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че на 19.04.2011 г. един от наследниците на общия наследодател Т. Ш. – ответникът К. Т., е сключил договор за аренда на няколко земеделски имота с другия ответник – дружеството арендатор “Краси“ ЕООД. Договорът е вписан в Служба по вписванията на 05.05.2011 г.; уговореният срок на действие е 7 стопански години. На 21.02.2013 г. друг наследник на общия наследодател – Д. Т., сключила с ищеца по делото “ЕВДА 2009“ ЕООД договор за аренда, в който, като арендуван обект, е включен и имот, отдаден под аренда с първия аренден договор от 2011 г. Страните по втория аренден договор ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?