Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Боян Цонев


Анотация

Въпрос

1) редовно, валидно, годно и същинско ли е определено изпълнително действие и опитът за предприемането му в рамките на определен изпълнителен способ, в случай, че с него не е засегната правната сфера на длъжника и не е довело до събиране на парична сума по изпълнителното дело; възможно ли е същото да прекъсне погасителната давност; 2) същинско, валидно, редовно, годно ли е изпълнителното действие, предприето под условие, както в случая – „след като извършите актуална справка за наличие на декларирани такива, в случай, че взискателят не е платил за справката, нито се е поинтересувал от извършването ѝ, още по-малко – от съдържанието ѝ за наличие на банкови сметки; валидно ли е предприето изпълнителното действие, ако е под условие и ако е предприето при несбъдване на условието; 3) има ли значение за валидността на изпълнителното действие начинът, по който е предприето то; 4) тече ли погасителна давност по време на висящ изпълнителен процес и откога; и 5) от кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 ТР №2/2013/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му. Жалбоподателите навеждат допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като поддържат, че по тези въпроси въззивният съд се произнесъл и решил в противоречие с практиката на ВКС, а именно: по първите три въпроса – в противоречие с решение №37/24.02.2021 г. по гр. дело №1747/2020 г. на IV-то гр. отд., т. 10 ТР №2/2013/26.06.2015 г. на ОСГТК и т. 5 ТР №3/2015 от 10.07.2017 г. на ОСГТК; и по последните два въпроса – в противоречие с т. 10 ТР №2/2013/26.06.2015 г. на ОСГТК, решение №451/29.03.2016 г. по гр. дело №2306/2015 г. на IV-то гр. отд., решение №45/30.03.2017 г. по търг. дело №61273/2016 г. на IV-то гр. отд., решение №76/07.06.2011 г. по търг. дело №634/2014 г. на I-во търг. отд., решение №10/16.02.2016 г. по гр. дело №3231/2014 г. на III-то гр. отд., решение №456/30.12.2015 г. по гр. дело №4894/2013 г. на IV-то гр. отд. и решение №324/28.12.2015 г. по гр. дело №6730/2013 г. на III-то гр. отд. Касаторите поддържат също, че тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, както и че обжалваното въззивно решение било очевидно неправилно, но без да излагат каквито и да било съображения за наличието на тези основания по чл. 280, ал. 1, т. 3 и ал. 2, предл. трето ГПК за допускане на касационното обжалване.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца К. М. В., подадена и в качеството му на ЕТ „Д.-66 – К. В.“, и ищцата Е. М. В. срещу решение №******г., постановено по възз. гр. дело №******г. на Софийския апелативен съд (САС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийския градски съд (СГС), е отхвърлен, предявеният от двамата жалбоподатели срещу „Юробанк България“ АД, иск с правна квалификация чл. 439, ал. 1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответната банка, че ищеците-касатори не ѝ дължат, поради настъпила погасителна давност, следните суми: сумата 160 251.92 EUR – главница, сумата 14 267.47 EUR – лихва за периода 21.03.2011 г. - 27.10.2011 г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, такси в размер 30.69 EUR

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация