Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

се прилагат разпоредбите на ЗОЗ, в чл. 37, ал. 3 от който /в редакцията към датата на сключване на договора/ е предвидено, че при продажбата кредиторът е длъжен да положи грижата на добър търговец и да обяви в съответния регистър, че продава заложеното имущество, както и условията за продажбата му. С оглед на цитираната разпоредба е приел, че за банката заложен кредитор е налице задължение да положи грижата на добър търговец при разпореждането със заложените вещи, а вследствие неизпълнението на това задължение на заложния длъжник са причинени вреди, които следва да бъдат обезщетени. Посочил е, че с исковете се претендира обезщетение за вреди, настъпили като последица от неизпълнено договорното задължение посочено по-горе, поради което случаят попада в хипотезата на чл. 111, б. б ЗЗД, която предвижда кратък тригодишен давностен срок и който срок законосъобразно е приложен от първоинстанционния съд. Отделно от това е изложил съображения, че с оглед решение от 25.01.2019 г. по т. д.№3990/2018 г. на САС, заложният кредитор „Те-дже зираат банкасъ - клон София“ КЧТ е осъден да заплати на „Барбарос масагет табако инвест“ ООД сумата от 30 000 лв. – обезщетение за вреди от неизпълнение на договор за особен залог от 24.08.2011 г., изразяващи се в разлика между продажба цена и пазарна стойност на продадено заложено имущество – селскостопански машини, частично от 626 150 лв. Счел е, че това решение, с което е уважен предявен като частичен иск, формира сила на присъдено нещо, която обхваща основанието на иска, индивидуализирано чрез правопораждащите факти, от които правоотношението произтича, страните по материалното правоотношение и съдържанието му до признатия размер на спорното субективно материално право /т. 2 ТР №3/22.04.2019 г. по т. д.№3/2016 г. на ОСГТК на ВКС/, с оглед което е формирана сила на пресъдено нещо, че претендираната сума представлява обезщетение от неизпълнен договор.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на двадесет и пети април, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Барбарос масагет табако инвест“ ООД срещу решение №******г. по в. т. д.№******г. на САС. С обжалваното решение е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на СГС, с което са отхвърлени предявените от „Барбарос масагет табако инвест“ ООД срещу „Те-дже зираат банкасъ“ А. Д. - Турция, чрез клона си „Те-дже зираат банкасъ - клон София“ КЧТ, искове по чл. 82 ЗЗД за обезщетение за вреди, претърпени от неизпълнение на договор за особен залог от 24.08.2011 г., изразяващи се в разликата между продажната цена и пазарната стойност на продадено заложено имущество – за сумата от 18 780 лв., частично от 70 850 лв. – вреди от продажбата на колесен трактор „Deutz-Fahr Agrotron M610“, с рег.№РВ06473; за сумата от 38 590 лв., частично от 349 700 лв. –

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация