Анотация

Въпрос

за наличието на такъв контакт, този път след извършване на оглед на управлявания от ищеца по време на процесното ПТП лек автомобил Опел „Омега; Според приетото по делото заключение по т. 1 и т. 2, /в която част няма разногласия между експертите/, липсата на характерни следи от контакт с друго тяло /неизвестен автомобил/ по външната част на преден ляв калник и запазения държач - ляв панел на предна броня на л. а. Опел „Омега, от техническа гледна точка водят до извод, че най-вероятно контакт между управлявания от ищеца автомобил и друг неизвестен автомобил не е настъпил или ако е настъпил, контактът следва да е бил лек, без деформации, задирания и наранявания на боя в степен, че да отклони л. а. Опел „Омега надясно, без въздействието на водача му със завъртане на волана в същата посока; Липсата на контакт между управлявания от ищеца лек автомобил и изпреварващото го неидентифицирано МПС, като причина за загубата на контрол, излизането на автомобила от пътя и преобръщането му, се потвърждава и от показанията на единствения пряк свидетел на произшествието – Б. Л.; Макар да споделя впечатлението си, че неизвестният автомобил „избутал“ Опел „Омега-та от пътя, свидетелят изрично е заявил, че не видял досег между двете коли“, не видял „тъмната кола да чука леко Опел „Омега-та; Що се отнася до вероятния механизъм за настъпване на ПТП, вещите лица не споделят единно мнение: Според заключението на вещите лица инж. С. и инж. Ф., основната причина за произшествието е неправилната реакция и действия в конкретната пътно-климатична обстановка от страна на ищеца, който, поради високата концентрация на алкохол в кръвта му - 1,74 промила, при изпреварването на управлявания от него автомобил от неизвестното МПС, неоправдано е променил траекторията на автомобила надясно и е напуснал пътното платно; Според заключението на вещото лице инж. М., като причина за процесното ПТП, освен употребата на алкохол от водача на л. а. Опел „Омега, е посочено и „навлизането на неизвестния автомобил в платното на движение на опела, при минимална дистанция, което е принудило ищеца по инстинкт да завърти волана надясно, за да предотврати удар между тях“; От заключението на тричленната САТЕ, в т. ч. и от особеното мнение на едно от вещите лица, може да се заключи, че причината за напускането на пътя на управлявания от ищеца лек автомобил „Опел „Омега, последващият удар в крайпътно дърво и преобръщането му, е инстинктивното завъртане на волана от водача надясно, което е било провокирано от изпреварването и плътното доближаване на изпреварващия опела неизвестен автомобил; В случая решаваща е била субективната преценка на ищеца, че изпреварващият го автомобил представлява заплаха за движението, поради което и за да избегне евентуалния удар, той е завил надясно, излизайки от пътя; Независимо дали тази реакция е била естествена, според заключението на в. л. инж. М., същата е била неправилна, според мнението на вещите лица инж. С. и инж. Ф., доколкото според данните, на които се основава експертното заключение, технически не е било възможно да настъпи удар между двата автомобила, при което е било достатъчно ищецът да запази контрол и да не променя траекторията на автомобила; Според експертите основната причина за произшествието е неправилната реакцията на ищеца и действията му в конкретната пътна обстановка; Дали описаната реакция се е дължала на субективната преценка на ищеца, повлияна от употребата на алкохол, което само по себе си е нарушение на правилата за движение по пътищата или на предприетото изпреварване и плътно доближаване от страна на водача на неидентифицирания автомобил, не е от решаващо за конкретния случай значение; Същественото е, както е отбелязал в обжалваното решение първоинстанционният съд, че ищецът не доказва при условията на пълно и главно доказване настъпването за заявените от самия него в подкрепа на исковете правнорелевантни факти - че процесното ПТП е било причинено от неидентифицирано моторно превозно средство, което, изпреварвайки управлявания от него автомобил Опел „Омега, „при прибирането си в лентата за движение закачило със задна дясна част предната лява част на опела и това е довело до загуба на контрол над управлението“, и излизане извън пътя. В обобщение въззивният състав е приел, че след като ищецът не е установил, че процесното ПТП, съответно вредите от него, са били причинени по твърдения от него начин /механизъм/, от неидентифицирано моторно превозно средство, не са налице изискуемите в хипотезата на чл. 557, ал. 1, т. 1 КЗ предпоставки, обуславящи отговорността на ответника Гаранционен фонд, поради което предявените искове са неоснователни.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ търговско отделение, в закрито заседание на осми март през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдията Иво Димитров т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от ищеца в производството П. Г. Г. срещу въззивно решение №******г., постановено Апелативен съд – Пловдив по в. т. д. №******г. С обжалваното по касационен ред въззивно решение е потвърдено първоинстанционно решение №******г., постановено от Окръжен съд – Пазарджик по гр. д. №******г., ведно със законната лихва от 12.10.2018 г. до окончателното изплащане и за заплащане на сумата 3062.00 лв., представляваща застрахователно обезщетение за имуществени вреди, претърпени вследствие на същото ПТП, ведно със законната лихва от 12.10.2018 г. до окончателното изплащане, със законните последици по отношение на разноските в производството.

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното въззивно решение, като постановено при допуснати нарушения на материалния закон, на процесуалните правила и поради немотивираност. Оспорват се изводите на съда относно механизма на процесното ПТП, базирани на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация