Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Геновева НиколаеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи и възражения на страните? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Представляват ли заповедите по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ, с които се допуска изработването на проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) - акт, с който се променя характера на общинската собственост от частна в публична, и с издаването им изключват ли се от гражданския оборот засегнатите обекти на общинската собственост? (на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми октомври, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца Г. В. Г. срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Софийски апелативен съд (САС), ГО, 10 състав, с което е отменено решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийски градски съд (СГС), ГО, 4 състав, и вместо него е постановено ново решение, с което предявеният от касатора срещу Столична община (СО) иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е отхвърлен като неоснователен.

Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Твърди, че е неправилен и несъобразен с материалния закон изводът на САС, че не е налице кумулативно изискуемия административноправен елемент от фактическия състав на процесното субективно право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД вр. с чл. 15, ал. 5 ЗУТ, поради това, че процесната реална част се е трансформирала от частна в публична общинска собственост, последната изключена от гражданския оборот, на основание на преотреждането й за обществени нужди по устройствения план. Поддържа, че въззивният съд в нарушение на процесуалния закон не е изложил мотиви защо е приел, че новопредставените пред него заповеди на Главния архитект на СО от 2020г., с които е предложено преотреждане на процесния имот за обществени нужди, са влезли в сила, въпреки че такива твърдения и доказателства липсват. Релевира също, че в грубо нарушение на императивната норма на чл. 6 ЗОС, възпроизведена в чл. 2, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?