Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Марио ПървановКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства, като посочи кои от доводите и възраженията са неоснователни?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. д.№******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адвокат Николай Банков, срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******год. по гр. д. №******г. на Варненския районен съд. С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение наследниците на Б. Д. П. – Д. Б. П. и Е. Б. П., че не дължат на касатора общо 5407.58 лв. по фактура №[ЕГН]/14.05.2019 г., представляващи начислена сума по корекционна процедура за периода от 30.03.2017 г. до 29.03.2018 г. за обект, находящ се в [населено място], с клиентски номер [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН].

Въззивният съд е приел, че ответникът по иска не е установил, че доставената енергия, отчетена в невизуализирания регистър 1.8.3., е натрупана през периода след монтажа на процесното СТИ, по който е отчетена енергията. Видно от протокола за монтаж на СТИ на процесния обект, показанията по тарифа 1.8.3 не са посочени. Не е доказано по безспорен начин, че СТИ за периода от датата на производството си до монтажа на 27.10.2015 г. не е бил монтиран другаде. При това на практика съществува възможността енергията да бъде отчитана само по тарифа 1.8.3. По този начин не може да бъде направен и извод, че натрупването на отчетената в скрития регистър енергия е станало именно след тази дата и то в периода 29.03.2017 г. до 30.03.2018 г. Доказателствената тежест е за продавача-ответник да установи, че е доставил посоченото количество преминала електроенергия, натрупана по скрития регистър, именно на абоната, т. е. след монтажа на СТИ. Това доказване не е проведено своевременно, въпреки че още в исковата молба ищецът е твърдял, че оспорва натрупването на енергията през процесния период. Фактът, че енергията е доставена именно на наследодателя на ищците като купувач, в период след монтажа на СТИ, както и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?