Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на СТИ при действието на ПИКЕЕ (обн. в ДВ бр. 35/30.04.2019 г., в сила от 04.05.2019 г.)?

2. Каква е доказателствената сила и значение на приетите по делото протоколи за техническа и метрологична годност, съставени от оторизираните лаборатории по Закона за измерванията и от Българския институт по метрология, преди и след монтирането на СТИ за обекта?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ГЕНИКА МИХАЙЛОВА, АНЕЛИЯ ЦАНОВА

при участието на секретаря Кристина Първанова, като изслуша докладваното от съдия Цанова гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по подадена от „Електроразпределение Север“ АД касационна жалба срещу решение №******гр. д. №******г., с което е потвърдено решение №******г. на РС- Горна Оряховица по гр. д. №******г. и е признато за установено по отношение на „Електроразпределение Север“ АД, че К. И. Б. не дължи сумата от 5058,83 лв. лв., представляваща начислена корекция на електроенергия по фактура №[ЕГН]/24.03.2020г. г. за периода 17.03.2016г./16.12.2019г. , за адрес на потребление: [населено място], [улица],. ет.., ап.., с присъждане на разноски.

В касационната жалба се ревелират доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- касационни основание по чл. 281, т. 3 ГПК. Иска се решението за бъде отменено и вместо вето да се постанови друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен, с присъжшдане на разноски.

По делото е постъпил писмен отговор от насрещната страна К. И. Б., с който иска съдът да потвърди обжалваното решение.

С определение №321/27.04.2022г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по конкретизираните и уточнени въпроси (т. 1 ТР №1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС)- 1/. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №321/27.04.2022 по дело №3760/2021 3
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари