Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

С предявяване на иск за собственост относно поземления имот трансформира ли се в недобросъвестно владението върху сградата в имота, построена без уредено право на строеж? Заведеното от владелеца дело за заплащане на подобрения, състоящи се в изграждане на сграда в чуждия имот, представлява ли признание на правото на собственост на ответниците по иска върху тази сграда и опровергава ли намерението за своене на сградата от подобрителя? След успешно приключил спор за ревандикация на поземлен имот фактическата власт върху сградата в имота, за която се води иск по чл. 72 ЗС за заплащане на изграждането й като подобрение, представлява ли владение или е държане?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четириинадесети март през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Веселка Марева гр. д. №******година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненски окръжен съд, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненски районен съд в частта, с която е допусната делба на ВИЛНА СГРАДА в [населено място], С. О.“Т." , с идентификатор ****, със застроена площ 203 кв. м., на три етажа, построена в ПИ с идентификатор *** по КККР на в [населено място], целият с площ 1036кв. м., трайно предназначение на територията-урбанизирана между съделителите Д. Н. Д., Д. Н. Д., С. К. С., Д. К. С., С. С. А., З. И. А. и П. Д. Е. и вместо това е отхвърлен иска за делба на този имот. Посочено е в диспозитива, че първоинстанционното решение е влязло в сила в частта, с която е допуснат до делба горепосочения поземлен имот с идентификатор *** по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация