Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Кой има право да получи от крайният битов клиент, начислената електрическа енергия в резултат на извършената корекция - крайният доставчик или операторът на електроразпределителната мрежа?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ГЕНИКА МИХАЙЛОВА, АНЕЛИЯ ЦАНОВА

при участието на секретаря Кристина Първанова, като изслуша докладваното от съдия Цанова гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по подадена от „Електроразпределение Север“ АД касационна жалба срещу решение №******г. на ОС- Габрово, постановено по в. гр. д. №******г., с което е потвърдено решение №******г. на РС- Габрово по гр. д. №******г. и е признато за установено по отношение на „Електроразпределение Север“ АД, че Т. М. Т. не дължи сумата от 5857,13лв., представляваща начислена корекция на електроенергия по фактура №[ЕГН]/20.08.2020г. за периода 03.12.2015г./19.06.20г. 019 г., с присъждане на разноски.

В касационната жалба се ревелират доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- касационни основание по чл. 281, т. 3 ГПК. Иска се решението за бъде отменено и вместо вето да се постанови друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен, с присъжшдане на разноски.

По делото не е постъпил писмен отговор от насрещната страна Т. М. Т..

С определение №141 от 18.04.2022г. по настоящото дело е допуснато касациноно обжалване на въззивното решение по уточнения въпрос (т. 1 ТР №1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС)- Кой има право да получи от крайният битов клиент, начислената електрическа енергия в резултат на извършената корекция - крайният доставчик или операторът на електроразпределителната мрежа?

Отговорът на поставения въпрос е даден в трайно установената практика на ВКС, която настоящият съдебен състав споделя, според която, дейностите по пренос, по разпределение и по снабдяване с електрическа енергия, съответно - и по тяхното лицензиране /тъй като за извършването им законът установява разрешителен режим/, са уредени законодателно в разпоредбите на чл. 43 ЗЕ и чл. 44 ЗЕ, като на лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по ЗЕ, каквато е и дейността по снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители- чл. 44, ал. 4 ЗЕ. Съгласно чл. 94а, ал. 1 ЗЕ, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари