Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гергана Никова


Анотация

Въпрос

е във връзка с тезата му, че по делото не са ангажирани доказателства чия собственост е находящата се в гр. Радомир улица „Александър Батенберг. Съставът на ВКС намира, че поставеното от касатора питане няма обуславящо значение за изхода на спора при данните за процесуалното поведение на страните, в частност – на общината в качеството й на ответник по иска. С исковата молба, наред с останалите твърдения за обстоятелствата, които изграждат основанието на иска, изрично е заявено твърдение, че находящата се в гр. Радомир улица Александър Батенберг е общински път. В своевременно подадения отговор на исковата молба са направени оспорвания, както следва: относно мястото на настъпване на увреждането; за наличието на съпричиняване поради нарушение на правилата за движение от страна на ищцата; за липсата на доказателства, че към датата на увреждането пътната настилка действително е била разрушена и къде точно; за връзката между общото здравословно състояние на ищцата и нараняването. Изрично е заявено, че: в община Радомир липсват данни – както от ищцата, така и от водачи на МПС, за съществуването на твърдяната дупка към момента на увреждането; „Периодичните проверки на служители от общината не са установили или регистрирали подобен вид нарушения на пътната настилка. Както и конкретно на посоченото място”. Липсва каквото и да е оспорване на твърдението, че пътят е общинска собственост. При това съдържание на отговора на исковата молба се налага извод за отсъствие на спор, нещо повече – за имплицитно съдържащо се признание за верността на ищцовото твърдение, че пътят е част именно от общинската инфраструктура с произтичащите от това задължения за ответника по чл. 31 ЗП и чл. 167, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗДвП във връзка с пар. 6, т. 37 ДР ЗДвП. Това обяснява и отсъствието в доклада на първоинстанционния съд на указание към която и да е от страните за ангажирането на доказателства относно фактите, относими към извода за характера на пътя, респ. собствеността върху него. Оспорване в тази насока е заявено от пълномощника на общината едва в хода на устните състезания пред районния съд, но същото се явява преклудирано предвид разпоредбата на чл. 133 ГПК. Аргументи за противното не могат да бъдат извлечени от изявлението „оспорваме в цялост предявения иск”, доколкото същото е направено общо, като отрицание на принципната възможност ответникът да признае иска. С оглед принципите на състезателното и диспозитивното начало, предвид процесуалното поведение на страните в разглеждания случай, обстоятелствата относно собствеността върху процесната улица не са обхванати от спора между тях, което от своя страна ги изключва от обхвата на фактите, върху които в рамките на конкретното производство се концентрира процесът на доказване.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шести февруари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Делото е образувано по касационна жалба вх.№******г., подадена от Община Радомир, чрез адвокат Д. Ж. от САК, срещу въззивно Решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Окръжен съд - Перник.

Жалбата, като подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, отговаряща на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена от изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК и насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване, е процесуално допустима.

Ответницата по касация А. Г. К. е подала отговор на жалбата и изложението към нея чрез адвокат С. И. от АК - П.. Поддържа, че не е налице основание за допускане на обжалването. Претендира разноски за защитата пред ВКС, определени съгласно чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

По наличието на основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ г. о., намира следното:

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация