Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ерик Василев


Анотация

Въпрос

е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, а вторият е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Членове: БОРИС ИЛИЕВ

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр. д.№******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано по касационна жалба Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, чрез държавен инспектор А. В., срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Апелативен съд Варна, с което се потвърждава решение №******г. по гр. д.№******г. на Окръжен съд Варна в частта, с която са отхвърлени исковете на Комисията против Й. Р. К., на основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ, за отнемане на незаконно придобито имущество, представляващо парична равностойност на дружествени дялове в общо 48 търговски дружества в размер на общо 196 214 лева, тъй като не са притежание на ответника в края на проверявания период.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно, необосновано и постановено в нарушение на закона, а в изложение към жалбата се поддържат основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация