Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Христова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба по касационна жалба ЗД „Бул Инс“ АД срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд- Бургас в частта, с която се потвърждава решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Районен съд- Смолян. С първоинстанционното решение в потвърдената му част са уважени исковете с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, предявени от Д. П. Г. и П. Г. П. срещу дружеството- касатор за сумите 25 000 лева за първата и 15 000 лева за втората ищца - обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на смъртта на В. П. Г.- брат на първата и внук на втората ищца, настъпила вследствие на ПТП на 22.12.2014г., ведно със законната лихва от 21.12.2016г. до окончателното плащане.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушения на материалния закон и необоснованост. Касаторът поддържа, че за ищците не е възникнало право на обезщетение за неимуществени вреди по повод смъртта на техния брат и внук, тъй като ТР №1/21.06.2018г. на ОСНГТК на ВКС не е било действащо към 22.12.2014г., а също така не се доказва, че по своето съдържание и интензитет връзката между тях и починалото при процесното ПТП лице е била особено близка и вредите са надхвърляли по интензитет и времетраене нормално присъщите за съответния вид връзка /между брат/я и сестра/и и баба/дядо и внуци/. Излага доводи и за неправилно приложение на чл. 52 ЗЗД, пар. 96 и чл. 493а КЗ. Касаторът претендира да се отмени решението в обжалваната част и да бъде постановено ново, с което да бъдат отхвърлени исковете като неоснователни. Претендира разноски.

Ответниците по жалбата Д. Г. и П. П. поддържат, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението. Заявяват, че жалбата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?