Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Соня Найденова


Анотация

Въпрос

следва да е от значение за решаващата правораздавателна воля на съда, а не за правилността на обжалваното решение или за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Посоченият от касатора правен въпрос определя рамките, в които следва да се извърши селекцията на касационните жалби по реда на чл. 288 ГПК. Касационният съд не е длъжен и не може да извежда релевантен правен въпрос от твърденията на касатора, както и от изложените от него факти и обстоятелства или от обжалваното решение. В разглеждания случай касаторът не е формулирал въобще правен въпрос по твърдението си за наличие предпоставките за селекция по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради което не е налице общата предпоставка за допускане касационно обжалване на това посочено основание, което прави и безпредметно обсъждането на цитираната от касатора съдебна практика.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело №******г.

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх. №******г. подадена от „Ермила ЕООД(н) чрез процесуален пълномощник адв. Д. П. Ш. от САК, против решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на Апелативен съд - София.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно и необосновано, постановено в противоречие със събраните по делото доказателства. С изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба се сочи наличие на основание за допускане касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Моли се въззивното решение да се отмени и предявеният иск да бъде отхвърлен, претендират се разноски.

Ответната страна по касационната жалба - ищец в производството Л. С., чрез процесуалния си представител адв. М. К. от АК – Б., с писмен отговор оспорва жалбата. Възразява се, че касаторът въобще не е формулирал конкретен материално правен или процесуалноправен въпрос. Моли

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация