Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Елеонора ЧаначеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

относими общо към характера и спецификата на въззивното производство и съответно приложими и към процесуалния ред, очертан от действащия ГПК. С оглед тези разрешения именно, постановеното по нередовна искова молба решение като недопустимо, следва да бъде обезсилено, а при новото разглеждане на спора от друг състав на въззивния съд, следва да се проведе производство по чл. 129, ал. 2 ГПК, със задължителни указания за привеждане в съответствие на обстоятелствена част и петитум на исковата молба, като бъде съобразено и това, че твърдяната от страната забава на кредитора не прекратява облигаторната връзка между страните. Те продължават да бъдат обвързани с договора, а ищецът следва фактически да обоснове правните последици и съответно възможността за преустановяване на тази връзка, чрез твърдяно негово фактическо поведение в тази насока. Следва да посочи извършил ли е отказ от договора, в резултат на това бездействие от страна на МРРБ /чл. 98 ЗЗД/ при изразено от него нежелание да бъде развален същия по взаимно съгласие и кои от сумите претендира в такава хипотеза, като претенциите следва да са обосновани фактически, именно с правните последици от твърдяната забава на възложителя. Страната следва да съобрази още и това, че обезщетението за вреди следва да е свързано с основание стоящо извън договорното правоотношение, обосновано фактически, за да е налице такъв иск като петитум. Едва след това и в зависимост от процесуалното поведение на ищците, след отстраняване на констатираната нередовност на исковата молба следва да бъде определена и правната квалификация на главния иск и необходимостта от предявяване на евентуални искове, които също следва да бъдат обосновани като обстоятелствена част и петитум.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

При участието на секретаря: Ангел Йорданов

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Аква модул“АД, гр. София, „ГазстроймонтажАД, [населено място] и „ Водоканалпроект – Металпроект инженерингАД, [населено място] като съдружници в Консорциум „ Аква Марица ДЗЗД, гр. София са подали касационни жалби против решение №******г., поправено с решение №******г. по т. д.№******г на Софийски апелативен съд.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С решението, предмет на обжалване, състав на Софийски апелативен съд след ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?