Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка ДечеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кога и при какви условия административен орган, участващ в реституцията по ЗСПЗЗ може да бъде заместен в своите правомощия?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 06 декември две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр. дело 170/2022 година

Производството е по чл. 290 ГПК

С определение №******г. по касационна жалба, подадена Н. И. Г., Е. И. Г., Д. И. Г., Б. В. Д., А. В. Я.-Х., Б. З. Б., Д. З. Б., Е. Н. С., Х. А. З., З. А. А. е допуснато касационно обжалване на решение №******г. по гр. д.№******г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 21.04.2020г. по гр. д. №******г. на СГС. С последното е отхвърлен предявеният от касаторите против „Пазари Запад ЕАД, ЕИК 130111826 иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване за установено право на собственост на ищците върху следния недвижим имот: бивша земеделска земя/нива/, възстановена по реда на ЗСПЗЗ, с площ от 2.327 дка в строителните граници на [населено място], м. “Л.“, кадастрален лист №******г., при граници: [улица], улица, алея, наследници на Д. С. П., сега в [населено място], м.“К. “, попадащ в очертанията на УПИ..... от кв...... по ЗРП, одобрен със заповед №РД- 09-251/1991 г., а по КК, одобрена със заповед №РД-18-14/06.03.2009 г., попадащ в очертанията на ПИ с идентификатор....., който имот е с площ от 2327 кв. м. и проектен идентификатор..... с граници: .... и.....

В касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – чл. 10б ЗСПЗЗ относно това кога се счита изпълнено обществено мероприятие, което е пречка за реституция и относно правилата за заместване на административен орган, който е в невъзможност да изпълнява функциите си. Твърди се противоречие с процесуалните правила относно задължението на съда да обсъди по отделно и в съвкупност събраните доказателства и необоснованост на извода, че е реализирано обществено мероприятие върху имота, препятстващо реституцията на свободната незастроена площ.

Ответникът по касация „Пазари Запад ЕАД, оспорва жалбата, тъй като решението е съобразено със събраните доказателства и установеното от експертизите. Счита, че заповедта за определяне на незастроената площ е издадена от некомпетентно лице и не е произвела реституционен ефект и че имота е застроен, и е изпълнено обществено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?