Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка ЙонковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

кога е налице прекратяване на договор за заем за послужване и счита ли се, че има такова прекратяване, когато собственикът на имота изрично се е противопоставил на безвъзмездното ползване.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. №******г., към което е присъединено т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303 ГПК и сл..

Образувано е по молба на „ЕСТ“ АД със седалище в [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, потвърдено с решение №******г. по в. гр. д. №6234/2017 г. на Апелативен съд - София /недопуснато до касационно обжалване с определение №225 от 07.05.2019 г. по т. д. №2618/2018 г. на ВКС, І т. о./, с което е отхвърлен предявеният от В. С. С., при условията на чл. 164, ал. 2 ЗЗД, иск с правно основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД за осъждане на „Лев корпорация“ АД да заплати в полза на „ЕСТ“ АД сумите 22 296 лв. и 10 326.78 лв., претендирани като обезщетение за ползване в периода м. януари 2015 г. - м. юни 2015 г. на офис №6 и офис №7, находящи се на втори офисен етаж в сграда Бизнес център „Евротур“ на [улица] [населено място].

В молбата се поддържа, че решението, чиято отмяна се иска, противоречи на друго по-късно постановено и влязло в сила решение - решение №60156/25.03.2022 г. по т. д. №633/2020 г. на Върховен касационен съд, ІІ т. о., с което след отмяна на решение по в. т. д. №2313/2019 г. на Софийски апелативен съд е осъдено „Лев корпорация“ АД, по предявени искове от В. С. С. в качеството му на заложен кредитор на „ЕСТ“ АД по договор за залог на вземания от 28.01.2015 г., да заплати на основание чл. 59 вр. чл. 164, ал. 2 ЗЗД на „ЕСТ“ АД сумата 57 849.87 лв. - обезщетение за ползване на офиси №6 и №7в сградата на [улица] [населено място] за периода 01.01.2016 г. - 22.11.2016 г., ведно със законната лихва от 05.09.2017 г. до окончателното плащане. Молителят твърди, че е налице идентичност между страните и предмета на делата, по които ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?