Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Пламен СтоевКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при секретаря Славия Тодорова

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, във вр. с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по молба с вх. №******г. на С. Н. Ш. за отмяна на влязло в сила решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Пловдивския окръжен съд.

Молителят счита, че са налице нови обстоятелства от съществено значение за изхода на спора като се позовава на писмо с изх. №******г. на началника на РДНСК – П., с което на кмета на [населено място] се предоставя възможност в срок от 20 дни да уведоми заинтересованите страни във връзка с предприетите от него действия за премахване на незаконни строежи, изградени в поземлен имот с идентификатор №*** по КККР на [населено място], издадено по повод предходно писмо с изх. №А-488-00-102 от 07.02.2022 г., в което е посочено, че от [община] следва да бъдат предприети съответни действия по реда на чл. 225а, ал. 1 ЗУТ. Позовава се и на определение №10/22.01.2019 г. по ч. н. д. №879/2019 г. на Асеновградския районен съд, с което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателно производство по ДП №66/2018 г. по описа на РУ на МВР – Асеновград, както и определение от 10.04.2019 г. по в. ч. н. д. №508/2019 г. на Пловдивския окръжен съд, с което определението на районния съд е потвърдено.

Ответницата по молбата В. С. А. счита същата за неоснователна. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на ІІ г. о., след като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:

С посоченото решение Пловдивският окръжен съд е отменил решение №260304 от 09.08.2021 г. по гр. д. №1774/2018 г. на Асеновградския районен съд и вместо него е осъдил С. Н. Ш. да заплати на основание чл. 45 ЗЗД на В. С. А. сумата 4000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищцата имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от неполучени наеми, поради невъзможността последната да ползва собствения си имот вследствие неправомерно прекъсване от ответника на две канализационни тръби, преминаващи през помещение, ползвано от ищцата и собственост на същата, намиращо се в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?