Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожен ли е договор за цесия, сключен между цесионер – упълномощен адвокат и цедент – упълномощител на адвоката, за вземане, което е предмет на висящ процес, по който цесионерът осъществява процесуално представителство на цедента?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на десети октомври през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

със секретар Валерия Методиева, след

като изслуша докладваното от съдия Калчева, т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Застрахователно дружество ОЗК – Застраховане АД, [населено място], срещу решение №******г., постановено по в. гр. д.№******г. от Варненски апелативен съд, с което е отменено решение №******г., поправено с решение №******г. по т. д.№37/2019г. на Окръжен съд Добрич и е отхвърлен предявеният от касатора против Н. С. В., [населено място], иск за признаване за установено, че ответникът няма вземане спрямо касатора в размер на 120000 лв., претендирано на основание договор за цесия от 25.07.2016г., по силата на който на ответника е прехвърлено вземане срещу застрахователя за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от цедента Р. Б. А. във връзка със смъртта на сина й Р. Р. А., настъпила при ПТП на 07.02.2015г.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила и иска договорът за цесия да се обяви за нищожен, като се уважи предявеният иск и му се присъдят разноските по делото.

Ответникът Н. С. В. оспорва жалбата по съображения, че договорът за цесия не е нищожен. Претендира разноски по делото и заявява възражение за прекомерност на уговореното адвокатско възнаграждение на насрещната страна.

Третото лице помагач на страната на настоящия касатор Р. Б. А., [населено място], не взема становище по жалбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия констатира следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че с решение №6055/22.08.2017г. по гр. д.№11005/2015г. на СГС, образувано по искова молба от 24.08.2015г. от адв. Н. С. В., „ЗД ОЗК – Застраховане АД е осъдено да заплати на Р. Б. А. на основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ сумата от 120000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на нейния син Р. Р. А., настъпила при ПТП на 07.02.2015г. С решение №187/20.01.2020г. по в. гр. д.№500/2018г. на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №439/14.07.2022 по дело №1959/2021 3
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Нищожен ли е договор за цесия, сключен между цесионер – упълномощен адвокат и цедент – упълномощител на адвоката, за вземане, което е предмет на висящ процес, по който цесионерът осъществява процесуално представителство на цедента? (По иск на „Застрахователно дружество ОЗК – Застраховане“ АД против физическо лице за признаване за установено,…
 • Решение
  Решение № 132 от 08.07.2013 г. по гр. д. № 653/2012 г.
  Относно възможността уговорено задължение по договора за правна помощ да бъде заменено с друго, когато няма съгласие между страните. По този въпрос, разгледан съобразно общите правила на ЗЗД /чл. 65, ал. 2/ и в контекста на Закона за адвокатурата /чл. 36, ал. 4/ и Етичния кодекс на адвоката /чл. 14…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари