Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Камелия МариноваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Даниела Танева, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303 ГПК и сл..

Образувано е по молба с вх. №******г. от А. Х. Ч. за отмяна на влезлите в сила решения №******г. и №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Мадан за допускане на съдебна делба между О. Х. Ч. и А. Х. Ч. и извършване на съдебната делба чрез изнасяне на публична продан на поземлен имот с идентификатор *** с площ от 423 кв. м. Доколкото в сила са влезли въззивните решения №250/25.06.2018 г. по гр. д. №156/2018 г. за допускане на съдебна делба и №82/21.04.2021 г. по гр. д. №77/2021 г. за извършване на съдебна делба на Окръжен съд-Смолян, следва, че се иска отмяна и на първоинстанционните и на въззивните съдебни решения.

Ответниците по молбата С. М. Ч., Л. О. Ч. и А. О. Ч. считат, че същата е недопустима като подадена извън срока по чл. 305, т. 1 ГПК, евентуално – че е неоснователна.

С определението по чл. 307 ГПК №124 от 12.07.2022 г. е прието, че молбата за отмяна е процесуално допустима и е допусната до разглеждане в открито съдебно заседание.

Разгледана по същество молбата за отмяна на влезлите в сила решения по допускане и извършване на съдебна делба е неоснователна.

Делбеното производство е инициирано от О. Х. Ч. (починал на 18.09.2021 г. и наследен от съпругата си С. М. Ч. и дъщерите си Л. О. Ч. и А. О. Ч.) за прекратяване на съсобствеността с А. Х. Ч. (установена с влязло в сила решение №61/25.04.2016 г. по гр. д. №160/2015 г. на Районен съд - Мадан и решение №353 от 19.07.2016 г. по гр. д. №203/2016 г. на Окръжен съд – Смолян) на поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със Заповед №ЗД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №18-1323 от 18.02.2014 г. на Началника на СГКК гр. Смолян, с площ от 423 кв. м.

А. Х. Ч. е подал отговор на исковата молба, в който е твърдял, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?