Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ваня АтанасоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Приложима ли е разпоредбата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД по отношение на трети добросъвестни лица, придобили недвижим имот от приобретател по привидна сделка в хипотезата на абсолютна симулация по смисъла на чл. 26, ал. 2, предл. пето ЗЗД, преди вписване на исковата молба за установяване на привидността, или разпоредбата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД е приложимо само в хипотезите на относителна симулация?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр. д. №******година.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена П. С. К., приподписана от адв. Т. Д., срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Окръжен съд-Пазарджик, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г. на Районен съд-Велинград, с което е отхвърлен предявеният по реда на чл. 124 ГПК, от П. С. К. срещу В. М. Ш., положителен установителен иск за признаване за установено в отношенията между страните по делото, че П. С. К. е собственик на следния недвижим имот, находящ се в [населено място], Община – Р., местност „С. д.“: 1/2 идеална част от ИМОТ №........ по КВС на [населено място], с площ от 5,662 дка, десета категория, при граници: имот №..........- нива на насл. на Б. Я. Л., имот №...........- напоителен канал на МЗХ, имот №..........- пасище, мера на Община-Р. и имот №............- местен път на Община-Р., който имот е идентичен с парцел......... - ........... по бившия парцеларен план на бивш стопански двор на [населено място], общ. Р., при граници и съседи на имота по нотариален акт: черен полски път, свободна земеделска земя, обслужващ път от стопанския двор на града и парцел...... - земя за земеделско ползване, и от построената в западната част на имота СТОПАНСКА СГРАДА - овчарник, със застроена площ от 720 кв. м. Твърди се неправилност на решението, поради постановяването му при съществени процесуални нарушения (неразглеждане на направени от ищцата във въззивната жалба възражения за нищожност на договори, от които черпят права праводатели на ответницата, необсъждане на направено от третото лице помагач А. Б. извънсъдебно признание за привидност на сключените от него прехвърлителни сделки, необсъждане на всички събрани по делото доказателства, поотделно и във връзка едни с други), в противоречие с материалния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?