Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2019

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

От кой момент настъпва предсрочната изискуемост на вземането: от момента на връчване на исковата молба по реда на чл. 422 ГПК по предходното исково производство или с връчване на уведомленията за предсрочна изискуемост, съобразно възприетото от въззивната инстанция? В случай, че се приеме, че ответниците са уведомени с предявяване на исковата молба за настъпилата предсрочна изискуемост, то може ли да се приеме, че е отпаднала отговорността на поръчителя по реда на чл. 147 ЗЗД?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, I т. о., в открито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

Председател:
Татяна Върбанова

Членове:
Ирина Петрова, Елена Арнаучкова

при секретаря Ина Андонова след като изслуша докладваното от съдия Арнаучкова т. д.№******г. и, за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по съвместна касационна жалба на „БГ Билдинг консулт“ ООД и Ю. В. И. срещу решение №******г. по т. д. №******г. на САС.

С определение №******г. касационно обжалване на обжалваното решение е допуснато само в частта, с която е потвърдено решение №******г. по т. д.№1320/2017г. на СГС за осъждане на касаторите „БГ Билдинг консулт“ ООД и Ю. В. И. от [населено място] да заплатят солидарно, на осн. чл. 430, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 141, ал. 1 ЗЗД, на „Юробанк България“ АД сума в размер на 24 446.68лв., представляваща главница, дължима за погасителни вноски по договор за банков кредит от 21.04.2008г., чиито падежи са уговорени за периода от 21.10.2016г. до крайния срок на договора (21.04.2018г.), и ведно със законната лихва върху тази присъдена сума, считано от 06.04.2017г. до окончателното й изплащане, както и, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата 2 463.60лв., представляваща разноски по делото.

В касационната жалба са въведени оплаквания за недопустимост и за неправилност на обжалваното въззивно решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл. 281, т. 2 и т. 3, предл. първо и 2. ГПК. Оплакванията за недопустимост на исковете против двамата ответници са основани на доводи, че с влязлото в сила решение, постановено в проведеното между същите страни исково производство по реда на чл. 422 ГПК, е формирана сила на пресъдено нещо по настоящия спор. Въведени са и доводи за недопустимост на иска против ответника-поръчител Ю. И., поради прекратяване на поръчителството с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
    При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари