Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Снежанка НиколоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

По приложението на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ - относно началния момент, от който следва да тече срокът на придобивната давност по отношение на земеделски земи, подлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ и намиращи се в терен по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ и значението на заповедта по пар. 4к ПЗР ЗСПЗЗ.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в открито заседание на десети октомври две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ГЕРГАНА НИКОВА, СОНЯ НАЙДЕНОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. №******година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл..

С определение №******год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение №******год. по гр. д. №******год. на Софийския окръжен съд по подадената срещу него касационна жалба К. К. К., чрез адв. Л. Д.- М. от САК. С него е отменено първоинстанционното решение от 23.09.2020 год. по гр. д. №******год. на Костинбродския районен съд и вместо това е постановено друго, с което е признато за установено по отношение на касаторката, ответник по иска по чл. 124, ал. 1 ГПК, че ищците С. Г. Т., В. И. А. и Г. И. Т. са собственици на основание изтекла десетгодишна придобивна давност на недвижим имот №** с площ 306 кв. м. по плана на новообразуваните имоти на [населено място], одобрен през 2005 год. със заповед на областния управител на Софийска област, м. „Г.”, при описаните граници, като е отменен нотариалния акт на касаторката №180/2014 год. в частта по пункт 4, с която е признато правото й на собственост върху този имот.

Касаторката К. К. К. поддържа оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост, с молба за отмяната му и вместо това предявеният иск по чл. 124, ал. 1 ГПК бъде отхвърлен.

Ответната в настоящето производство страна, ищците по предявения иск - С. Г. Т., В. И. А. и Г. И. Т., по съображенията в представената писмена защита и в съдебно заседание, чрез пълномощника им адв. М. К., оспорват жалбата и искат въззивното решение да бъде потвърдено. Претендират присъждане на направените разноски.

Върховният касационен съд, в настоящият си състав, като обсъди доводите на страните и съгласно данните по делото, намира следното:

По делото е установено, че процесният имот №** по плана на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?