Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Гергана НиковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за ненадлежно сезиране на въззивния съд, като при това грешката на жалбоподателя не се е отразила нито на съдържанието на въззивния акт, нито на допустимостта му.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение, в открито съдебно заседание на десети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С постановеното по настоящото дело по реда на чл. 288 ГПК Определение №******г. подадената Г. Д. Е. чрез адвокат И. И. от АК - К. касационна жалба е преценена като процесуално допустима и е допуснато касационното обжалване на въззивно Решение №******г., постановено по в. гр. д.№******г. по описа на Окръжен съд - Кюстендил, г. о., І състав.

Касаторът поддържа, че с атакуваното решение неправилно е приложен материалния закон. Пълномощното, послужило при сключването на договора за дарение, от който той черпи права, е заверено с рег.№******г., при което едновременно (по силата на изменението, внесено в чл. 37 ЗЗД с ДВ, бр. 59/2007 г.) са удостоверени както подписа на упълномощителката А. С. Е., така също и съдържанието на изявената от нея воля. При това положение не следва да се изисква последващо одобрение от представляваното лице за сделката, сключена Г. Д. Е. в качеството му на пълномощник на А. С. Е., за да се зачете същата за валидна. Оплаква се още, че решението на ОС е недопустимо, тъй като във въззивната жалба е посочено, че се обжалва решение от 08.04.2020 г. по гр. д.№2253/2020 г. на РС – Дупница, а делото всъщност е с №2253/2019 г. Моли въззивното решение да бъде отменено и да се постанови ново, с което да бъде потвърдено решението на РС – Дупница. Претендира присъждането на разноски за въззивната и касационната инстанции.

Ответникът по касационната жалба С. Г. Е. е подал писмен отговор чрез адвокат Я. С. от САК. Възразява срещу основателността на жалбата. Претендира разноски съгласно списък по чл. 80 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Д. Г. Е. не е подал писмен отговор.

Състав на ВКС, Второ отделение на Гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 290 и чл. 293 ГПК, намира следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено Решение №206 от 08.04.2020 г. по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?