Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Галина ИвановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Каква е поредността, в която следва да бъдат разгледани евентуално съединени искове за недействителност на изявление за прихващане?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретар Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. 515 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

„ПСГ“ АД чрез адв. М. Н. обжалва решение №******г. по т. д. 402/2018 г., САС, ТК, XV състав, с което след отмяна на решение №******г. по т. д. 1488/2017 г., СГС, ТО, VI-23 състав е обявил за относително недействителни по исковете на синдика на „КТБ“ АД по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „КТБ“ АД изброени прихващания, извършени от „ПСГ“ АД до „КТБ“ АД по списък, на основание чл. 59, ал. 5 ЗБН и е обезсилено решението в частта, с която са отхвърлени предявените от синдика на „КТБ“ АД срещу „ПСГ“ АД искове с правно основание чл. 59, ал. 3 ЗБН, чл. 59, ал. 2 ЗБН и чл. 3, ал. 3 ЗБН да бъдат прогласени за относително недействителни /нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността изброени прихващания.

В касационната жалба са изложени съображения за недопустимост на съдебното решение.

Излага съображения, че въззивният съд е нарушил задължението си да обезпечи правилно приложение на закона като при обективно съединяване на искове относно недействителност на сделка да разгледа исковете спрямо естеството на спорното право, като на първо място установи действителността, респ. прогласи нищожността на сделката и едва след това премине към другите сочени от ищеца пороци, като разгледа исковете за относителна недействителност. Това задължение следва да бъде изпълнено, независимо от начина на съединяване на исковете.

Счита, че решението е постановено в противоречие на закона, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК, като е придадено обратно действие на нормата на чл. 59, ал. 5 ЗБН.

Ответникът по касационната жалба синдикът на „КТБ“ АД, чийто функции се упражняват от А. Д. и К. М., оспорват касационната жалба.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивният съд е приел, че са предявени искове с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН, чл. 59, ал. 3 ЗБН, чл. 59, ал. 2 ЗБН, чл. 3, ал. 3 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?