Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли да бъде разгледано надлежно въведено възражение за погасяване на учредено право на ползване на съделител върху целия делбен имот, поради неупражняването му в срок, произнасянето по което произтича от задължението на съда да постанови изрично дали върху имота, за който се допуска делбата, съществува вещно право на ползване в полза на съделител или трето лице, което да бъде отчетено и при нейното извършване?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Камелия Маринова

Членове:
Веселка Марева, Емилия Донкова

при секретаря Даниела Танева, като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

С определение №******г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на Софийски градски съд, по касационната жалба на Ю. В. И.. В касационната жалба на първо място са изложени доводи за недопустимост на въззивното решение, евентуално за неговата неправилност като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Претендира се неговата отмяна и постановяване на касационно решение по съществото на спора, с което след като се приеме, че установяване съществуването на правото на ползване следва да бъде направено в първата фаза на делбеното производство, да се прогласи нищожността му.

Ответникът по касация И. Т. Ч., чрез процесуалния си представител, в съдебно заседание изразява становище, че обжалваното въззивно решение следва да бъде оставено в сила. Посочва, че съществуването на правото на ползване следва да бъде отчетено във втората фаза на делбеното производство.

Върховният касационен съд на РБ, състав на Второ г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционно решение №******г. по гр. д. №63414/2016 г. на Софийски районен съд за допускане извършването на съдебна делба на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], съставляващ УПИ ** в кв.101 по плана на [населено място], м. „Г. М.“, с площ 420 кв. м., заедно с построената в него едноетажна жилищна сграда с площ от около 50 кв. м., с идентификатор **** и всички подобрения в имота, между И. Т. Ч. и Ю. В. И., при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  По въпроси, свързани с делбеното производство: 1. Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН? 2. Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна уговорка? 3. Може ли лице, придобило права по време на…
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 7/1973 от 28.11.1973 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси на съдебната делба.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари