Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Николай Иванов


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести април през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

при участието на секретаря Анжела Богданова като разгледа докладваното от съдията Николай Иванов гражданско дело №******година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 295 ГПК.

Образувано е по повод подадена касационна жалба от „Енерго- Про Продажби“АД [населено място], с ЕИК[ЕИК] срещу въззивно решение от 04.11.2021 г. постановено по възз. гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Районен съд – Варна. С първоинстанционното решение е прието за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, че ищецът С. В. К. не дължи на дружеството- касатор сумата от 5467,02 лв., начислена по фактура №******г., представляваща стойността на коригирана ел. енергия по сметка за периода от 15.08.2017 г. до 14.08.2018 г. по клиентски №[ЕГН], абонатен №[ЕГН], с адрес на потребление [населено място],[жк][жилищен адрес].

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на въззивното решение, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация